Tietosuojaseloste

Movaco Oy:lle on tärkeää huolehtia kävijöiden henkilötietojen yksityisyydestä. Noudatamme Suomen henkilötietolakia sekä EU:n tietosuoja-asetusta. Henkilötietoja käytetään vain asiakas- ja yhteistyökumppanuussuhteiden hoitamiseen sekä muuhun asiakastoimintaan, kuten viestintään ja yhteydenpidon helpottamiseen.

 

Rekisterinpitäjä

Movaco Oy

Y-Tunnus: 2159775-8

Ratakatu 7

65100 Vaasa

myynti@movaco.fi

 

Henkilörekisterin nimi

Movaco Oy:n asiakasrekisteri.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tämän rekisterin tarkoituksena on parantaa asiakaspalveluamme, tukea markkinointiamme ja helpottaa yhteydenpitoa. Käytämme henkilötietoja vain asiakas- ja yhteistyökumppanuussuhteiden hoitamiseen sekä muuhun asiakastoimintaan, kuten viestintään. Jos käyttäjä luovuttaa meille tietoja, käytämme niitä vain ilmoitettuihin toimintoihin.

 

Rekisteröitävät tiedot


Yritys:

• Yrityksen nimi

• Yrityksen sähköpostiosoite

• Yrityksen puhelinnumero

• Yrityksen postiosoite

• Yrityksen Y-tunnus

• Yrityksen toimiala

• Tiedot yrityksen tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta sekä asiakaskontaktoinneista

Henkilö:

• Henkilön nimi

• Henkilön sähköpostiosoite

• Henkilön puhelinnumero

• Henkilön titteli

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen aikana sekä sen työn aikana, mikä tehdään mahdollisen asiakassuhteen luomiseksi. Tietoja voidaan kerätä lisäksi väestörekisteristä sekä muista kolmansien osapuolten rekistereistä. Tietoja voidaan kerätä myös messujen, erilaisten verkostoitumis- ja markkinointitapahtumien sekä koulutustapahtumien yhteydessä.

 

Evästeet:

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeet voivat sisältää myös käyttäjän yksityistietoja, kuten yhteystiedot.

Movaco Oy käyttää verkkosivustollaan ainoastaan Google Analyticsin kautta kerättyjä evästeitä. Käyttäjä voi halutessaan jättää yhteydenottopyynnön tai huoltotilauksen Movaco Oy:n verkkosivuilla. Yhteydenottopyyntöä tehdessä käyttäjä antaa suostumuksen siihen, että lisää hänen nimensä, sähköpostinsa sekä yrityksen nimen asiakasrekisteriin.

 

Ulkopuolisen evästeet/Google Analytics:

Google Analytics on kytketty verkkosivuihin ja se käyttää verkkosivuston evästeitä. Evästeiden perusteella kerätään tietoja verkkosivuston käyttäjien käyttötottumuksista, esimerkiksi siitä, millä sivuilla käyttäjä vierailee ja kauanko hän on sivustolla. Tämän tarkoituksena on analysoida verkkosivuston käyttöä sekä parantaa käyttäjäkokemusta. Lue lisätietoja Google Analyticsin evästeistä tästä: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

 

Uutiskirje/Mailchimp:

Movaco Oy käyttää Mailchimpia ainoastaan uutiskirjeen lähetyksiin, eikä sitä ole kytketty verkkosivuihin. Mailchimpiin lisätään vain niiden asiakkaiden tiedot, joille uutiskirje lähetetään ja joilta on saatu suostumus uutiskirjeen vastaanottamiseen. Uutiskirjeen voi perua koska tahansa uutiskirjeen lopussa olevasta linkistä. Lue lisätietoa Mailchimpista yksityisyydestä tästä: https://mailchimp.com/legal/privacy/

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Movaco Oy:n asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Tietoja luovutetaan alihankkijalle ainoastaan siinä tapauksessa, kun ostettu palvelu sisältää Movaco Oy:n alihankkijan kanssa yhteistyössä tehtävää työtä. Movaco Oy:n alihankkijat ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen jossa he sitoutuvat noudattamaan Suomen henkilötietolakia sekä EU:n tietosuoja-asetusta.

Valtuutettuna Canon Business Centerin jälleenmyyjänä Movaco Oy voi luovuttaa asiakkaan tietoja toiselle valtuutetulle Canon – jälleenmyyjälle, vain siinä tapauksessa, jos asiakkuus siirtyy heidän hoidettavakseen.

 

Rekisterin suojaus

Movaco Oy:llä on digitaalinen asiakasrekisteri, jonka käyttö on suojattu tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Asiakastietojen käsittelijöillä on aina vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus jotka ovat kirjattuna työsopimukseen.

 

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Movaco Oy:n asiakkailla ja yhteistyökumppaneilla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Heillä on myös oikeus kieltää tietojen käyttö markkinointi- ja mainontatarkoituksiin sekä turvata muut henkilötietolaissa mainitut oikeutensa. Tiedot tarkastetaan ja korjataan henkilön kirjallisesta pyynnöstä joko postitse tai sähköpostilla allekirjoitettuna. Pyyntö osoitetaan seuraavaan osoitteeseen:

Movaco Oy

Ratakatu 7

65100 Vaasa

myynti@movaco.fi

facbook twitter googleplus