Sammanfogningsprogram för dokument

Med programmet för sammanfogning av dokument kan du sammanfoga dokument med olika filformat till ett enda dokument! Mötesdokument består ofta av dokument producerade i olika filformat (t.ex. word, excel och pdf). Med hjälp av sammanfogningsprogrammet kan dokumenten sammanfogas till ett pdf-dokument som är lätt att namnge, spara och skicka vidare som bifogad fil. Ordningen på programmets dokument kan varieras och sidorna numreras. Det är också möjligt att göra en pärm för dokumentet och på så sätt förbättra användbarheten. Dokumentet kan skrivas ut med Canons multifunktionsmaskin direkt i häftform eller som sammannitat knippe.

Massor av tid inbesparas då ett dokumentmaterial direkt skrivs ut i rätt ordning. Den som sköter om utskrivningen slipper arbetsdryg sortering och ihopbuntning. I bästa fall kan tidsinbesparingen uppgå till flera timmar/konferensmaterial. Dessutom ger det ett gott intryck bland konferensdeltagarna eller kunden om materialet som presenteras vid försäljningstillfället skrivits ut och sammanställts till ett snyggt häfte.

Se videon och räkna ut hur många arbetstimmar du eller din sekreterare sparar in vid sammanställningen av konferenspapper.

Ta kontakt så kommer vi och ger en praktisk presentation av programmet!

myynti@movaco.fi

facbook twitter googleplus