Ympäristö

Ympäristöperuskirja

Movaco Oy:n ympäristöperuskirja pohjautuu Canon Oy:n laatimaan kestävän kehityksen ohjelmaan. Se kattaa koko toimintamme ja sen aiheuttamat ympäristövaikutukset toimialueellamme.
Ympäristölupauksen perusperiaatteet

1. Ylläpidämme ja kehitämme ympäristöjärjestelmäämme, joka on suunniteltu toimintamme jatkuvaan parantamiseen.

2. Parannamme henkilökuntamme ja yhteistyökumppaniemme ympäristötietoisuutta ja kannustamme heitä ympäristömyönteiseen toimintaan.

3. Hankinnoissa suosimme materiaaleja, tuotteita ja palveluita, joiden ympäristörasitus on vähäisin.

4. Noudatamme kaikissa toiminnassamme kansallista ympäristölainsäädäntöä, paikallisia viranomaisohjeita ja Canon Oy:n asettamia ympäristövaatimuksia.

5. Edistämme mahdollisuuksiemme mukaan ympäristön suojelua säästämällä luonnonvaroja ja torjumalla kaiken sellaisen toiminnan, joka muodostaa uhan ympäristölle tai ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle.

6. Huolehdimme elinkaaren loppuvaiheessa olevien Canon-tuotteiden keräyksestä ja kierrättämisestä.

7. Ylläpidämme läheisiä suhteita julkiseen valtaan, ympäröivään yhteiskuntaan ja muihin sidosryhmiin ja viestimme avoimesti Canonin kestävän kehityksen ohjelmasta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä.

facbook twitter googleplus