Miljö

Miljöstadga

Movaco Oy:s miljöstadga grundar sig på det av Canon Oy sammanställda programmet för hållbar utveckling. Stadgan omfattar hela vår verksamhet och dess miljöpåverkan i vårt verksamhetsområde.

Miljölöftets grundprinciper

1. Vi uppdaterar och utvecklar vårt miljösystem, som är planerat för att ständigt förbättra vår verksamhet.

2. Vi förbättrar personalens och våra samarbetspartners miljömedvetenhet och uppmuntrar till miljövänlig verksamhet.

3. Vid nyanskaffning föredrar vi material, produkter och service, vars miljöpåverkan är minst.

4. Vi följer den nationella miljölagstiftningen, lokala myndighetsdirektiv och Canon Oy:s miljökrav i all vår verksamhet.

5. Vi försöker enligt möjlighet att befrämja miljöskyddet genom att spara på naturresurserna och motverka all sådan verksamhet som utgör ett hot mot miljön eller mot människors hälsa och säkerhet.

6. Vi tar hand om återvinning och insamling av Canon-produkter vid slutet av deras livscykel.

7. Vi upprätthåller nära kontakter till den offentliga makten, det omkringliggade samhället och andra intressentgrupper. Vi informerar öppet om Canons program för hållbar utveckling och de åtgärder som det medför.

facbook twitter googleplus