Vepsu Movaco
01.09.2017

Långsiktigt stöd för lokal idrott


 

Det står Movaco på Vepsus strumpor. Samarbetet med VPS har pågått redan i över 10 års tid. Varför i all världen vill ett lokalt företag lägga ut pengar på ett idrottslag?

—Om jag gjorde det här för pengarnas skull, kan jag i ärlighetens namn säga att man borde sluta med det omedelbart, konstaterar Movacos verkställande direktör Mårten Snellman.
Då man går närmare in på saken, kommer det dock tydligt fram att det finns konkreta skäl för samarbetet.
För det första, är VPS ett framgångsrikt lag som spelar i Tipsligan. Enligt Snellman är det en sak som folk är mycket intresserade av i Vasaregionen. En annan viktig sak är samhällsansvaret.
—Som företagare känner jag det som min skyldighet att stöda den lokala idrotten. Jag tror att de pengar som jag investerar går till ett gott ändamål, berättar han.
Den största orsaken är nog att Snellmans hjärta klappar starkt för idrotten i Vasa.

Samma historia berättar också VPS verkställande direktör Petri Fahler, som säger att samarbetet med olika företag ofta startar på känslobasis. Eftersom laget har en lång historia i Vasa, har det fört med sig sponsorer som är med år efter år. Han nämner som argument de känslor och upplevelser man får, av att följa med fotbollen och lagets framgång.
För VPS verkställande direktör är det helt klart att de i sin verksamhet vill lyfta fram lokala produkter och lokal service.
—Alla vinner på att vi stöder varandra. På detta sätt gör vi tillsammans regionen starkare. Våra samarbetspartners har också en god chans att skapa nya kontakter samtidigt som de njuter av fotbollen, säger Fahler.

Det lokala idrottslaget stärker regionens vi-anda och känslan av att jobba tillsammans mot ett gemensamt mål. Det lokala är det man vill satsa på.
—Eftersom Movaco är en lokal aktör, är det naturligt att vi vill synas på de lokala matcherna och på spelarnas klädsel. Själv följer jag också aktivt med vilka företag som syns i olika sammanhang. När företagets namn syns upprepade gånger i lokala medier, skapar det större medvetenhet om företaget och väcker kundernas intresse. Dessutom berättar det något om företagets värderingar, och att vi vill för vår del vara med och främja sådan verksamhet som ger regionen uppmärksamhet.

Ett framgångsrikt lag sporrar dessutom också barn och unga att syssla med idrott, säger Snellman, som även har tryckt Movacos logo på några juniorlags kläder.

 

Bild: Harri Bragge / VPS

 


Gå till "Aktuellt"